Generalkonsulatet er midlertidig lukket / The Consulate General is temporarily closed

Klik her og læs om midlertidig service fra Stockholm / Click here and read about temporary service from Stockholm

 

Book møde / Book a meeting

 

 

 

Vi hjælper med at legalisere dokumenter på vegne af den Sri Lankanske Ambassade i Stockholm.

LÆS mere her: Services for Sri Lankanere i Danmark

We help authorizing documents on behalf of the Sri Lankan Embassy in Stockholm.

READ more here: Services for Sri Lankans living in Danmark

Vi autoriserer dokumenter for Sri Lankanske statsborgere der ønsker: f.eks. nyt pas, dobbelt statsborgerskab, Sri Lankansk dåbsattest/statsborgerskab for børn født i Danmark

We authorize documents for Sri Lankan citizen: ie. asking for new passports, asking for dual citizenship, asking for birthcertificates for cildren born in Denmark.

Generalkonsulatet er kun åbent for aftalte møder – klik på linket øverst for at booke et møde – så kan du se ledige tider for ca. de næste 2-5 uger.

The Consulate General is ONLY open for pre booked meetings – click the link above to make your booking reservation – and see possible time slots for the next 2-5 weeks.

VIGTIGT:
Venligst husk, ved enhver personlig henvendelse på Generalkonsulatet for hjælp med dokumenter (stempling, verifikation) skal alle dokumenterne medbringes i enkelt side A4 kopi (21 cm x 29,7 cm) – brug IKKE kopiering på begge sider, da vi ikke kan behandle dobbelt side kopier. Er dokumentet større end A4 skal du få det nedfotograferet til A4 størrelse.
Medbringer du ikke enkelt side kopier kan vi ikke hjælpe.

IMPORTANT:
Please remember, when visiting the Consulate General for help with documents (stamps, verification) you must bring single sided A4 copies (21 cm x 29,7 cm) – never bring documents copied on both sides because we cannot handle that. Is the document larger than A4, then please get the copy downsized to A4.
We are not able to help you, if you are not bringing the right copies.

ÅBNINGSTIDER:
Generalkonsulatet.
Adresse: 

Tryk på følgende link for at se åbningstider samt reservere et møde:
Book møde / Book a meeting

OPENING HOURS:
Consulate General.
Address: 

Please click this link to see opening hours and make your appointment: 
Book møde / Book a meeting

   

Her er svar på de spørgsmål vi oftest får:

Here are answers to the questions we get most often:

 

 

VISA

Vi har intet med VISA ansøgninger at gøre!

1.    Hvis De søger turistvisa og besøget er på maximalt 30 dage, så tryk på følgende link, hvor De kan købe VISUM (USD 35,-) på Sri Lankas officielle hjemmeside:
http://www.eta.gov.lk/slvisa/ – VISA kan købes ved ankomst, men forvent større kø og prisen er USD 40,-.

De kan læse mere om forskellige VISA og betaling her
https://www.stockholm.embassy.gov.lk/en/visa/

2.    Alle andre typer VISA søges via Ambassaden i Stockholm. Se kontaktdetaljer nederst.

VISA

We have nothing to do with VISA applications!

1.    If you are looking for a tourist visa and the visit is within a maximum of 30 days, please click on the following link where you can buy VISA (USD 35, -) on Sri Lanka’s official website: http://www.eta.gov.lk/slvisa/ – VISA can be purchased on arrival, but expect larger queue and the price is USD 40, -.

You can read more about different VISA and payment here
https://www.stockholm.embassy.gov.lk/en/visa/

2.    All other types of VISA must be applied for via the Embassy in Stockholm. See contact details below.

Medbringelse af  Medicin:

Hvis De er i tvivl, om Deres medicin må medbringes, så få Deres læge til at udstede et internationalt medicin pas. Hvis de har yderligere spørgsmål eller er i tvivl så kontakt ambassaden i Stockholm. Se kontaktdetaljer nederst.

Bringing Medicine:

If you have any doubts as to whether your medicine must be brought, ask your doctor to issue an international medicine passport. If you have more questions, please contact the Sri Lankan embassy in Stockholm. Contact details – see below.

PAS:

LÆS ovenfor afsnittet VIGTIGT !

Gå til Stockholmsambassadens hjemmeside om PAS

1.    Tabt/stjålet Sri Lankansk PAS
meldes til det danske politi, som udsteder en rapport.

Se her, hvilke dokumenter, der skal udfyldes i den forbindelse: Ansøgnings dokumenter ved stjålet pas

Når alle dokumenter er tilvejebragt og udfyldt, skal dokumenterne herefter først underskrives når du er på Generalkonsulatet, XXX, da selve underskriften skal bevidnes af os på konsulatet. Medbring venligst enkelt side kopi af alle dokumenter, der skal sendes til ambassaden i Stockholm. Se åbningstider nedenfor.

2.    Nyt Sri Lankansk PAS

Se her, hvilke dokumenter, der skal udfyldes i den forbindelse: Ansøgnings dokumenter ved nyt pas

Når alle dokumenter er tilvejebragt og udfyldt, skal dokumenterne herefter først underskrives når du er på Generalkonsulatet, XXX, da selve underskriften skal bevidnes af os på konsulatet. Medbring venligst enkelt side kopi af alle dokumenter, der skal sendes til ambassaden i Stockholm.
Book et møde med os – se ovenfor – vi har kun åbent efter aftale!

PASSPORT:

Please READ above the section named IMPORTANT !

Jump to Embassy Stockholm home page regarding PASSPORT

1.    Lost / stolen Sri Lankan PASSPORT must be reported to the Danish police who issues a report.

To apply for a new passport – See here which documents to be filled in: https://www.stockholm.embassy.gov.lk/en/services-to-sri-lankan-citizens/sri-lankan-passports/

Once all documents have been collected and filled in, the documents must be signed at the Consulate General, XXX, as the signature must be witnessed by us at the consulate. Please bring single sided copies of ALL documents, to be mailed to Embassy in Stockholm. For opening hours look down.

2.    New Sri Lankan PASSPORT

See here which documents to be filled in: https://www.stockholm.embassy.gov.lk/en/services-to-sri-lankan-citizens/sri-lankan-passports/

Once all documents have been collected and filled in, the documents must be signed at the Consulate General, XXX, as the signature must be witnessed by us at the consulate. Please bring single sided copies of ALL documents, to be mailed to Embassy in Stockholm.
Book a meeting with us – look above – we are only open by appointment!

Dobbelt statsborgerskab/Dual Citizenship

Instruktion om ansøgning om dobbelt statsborgerskab samt ansøgningsskema findes her: Ansøgnings dokumenter ved dobbelt statsborgerskab

Når alle dokumenter er tilvejebragt og udfyldt, skal dokumenterne herefter underskrives på Generalkonsulatet, XXX, da selve underskriften skal bevidnes af os på konsulatet. Medbring venligst enkelt side kopi af alle dokumenter, der skal sendes til ambassaden i Stockholm. Se åbningstider nedenfor.

Book et møde med os – se ovenfor – vi har kun åbent efter aftale!

Dual Citizenship

Instruction for Application for dual citizenship and the application form can be found here: https://www.stockholm.embassy.gov.lk/en/services-to-sri-lankan-citizens/dual-citizenship/

Once all documents have been collected and filled in, the documents must be signed at the Consulate General, XXX, as the signature must be witnessed by us at the consulate. Please bring single sided copies of ALL documents, to be mailed to Embassy in Stockholm.

Book a meeting with us – look above – we are only open by appointment!

Sri Lankas ambassade i Stockholm

Ambassaden i Stockholm har åbent 9:00-13:00 mandag-fredag og kan kontaktes enten på telefon eller via mail:

Telefon: +46 (8) 663 65 23 eller +46 (8) 663 65 25

Email: events@stockholm.embassy.gov.lk

Hjemmeside: http://www.stockholm.embassy.gov.lk/

Sri Lankan Embassy in Stockholm

Sri Lankan Embassy in Stockholm is open from 9:00 to 13:00 Monday-Friday and can be contacted either by phone or by mail:

Phone: +46 (8) 663 65 23 or +46 (8) 663 65 25

Email: events@stockholm.embassy.gov.lk

Website: http://www.stockholm.embassy.gov.lk/

Sri Lankas Generalkonsulat i Danmark
XXX

E-mail: info@srilanka-consulate.dk
Nødtelefon linje: +45 28430251

Consulate General for Sri Lanka in Denmark
XXX

E-mail: info@srilanka-consulate.dk
Emergency phone: +45 28430251

 

Lukket for kommentarer.